La Moitié du Ciel

de Alain Mazars

Avec Bing Yin, Shi Chen, Xiao Xing Cheng

France - 2001 - 94 min - Drame - 1,85

Visa n° 97268