Jam Session

de Makoto Shinozaki

Titre original : Jam session - Kikujiro no natsu koshiki kaizokuban

Avec Takeshi Kitano, Hsiao-hsien Hou

Japon - 1999 - 93 min - Documentaire - Couleur - 1,66