Infernal affairs

de Andrew Lau

Titre original : Wu Jian dao

Avec Tony Leung Chiu Wai, Andy Lau, Anthony Wong Chau-Sang

Hong-Kong - 2003 - 97 min - Policier - Couleur - Scope

Visa n° 108847