Chinese Box

de Wayne Wang

Avec Jeremy Irons, Gong Li, Maggie Cheung

Etats-Unis - 1997 - 105 min - Couleur

Visa n° 93252