Chicken Heart

de Hiroshi Shimizu

Avec Hiroyuki Ikeuchi, Kiyoshiro Imawano, Suzuki Matsuo

Japon - 2002 - 105 min - Drame - Couleur - 1,85