All around us

de Ryosuke Hashiguchi

Titre original : Gururi no koto

Avec Lily Franky, Tae Kimura, Susumu Terajima

Japon - 2008 - 140 min - Drame - 1,85