After Life

de Hirokazu Kore-eda

Titre original : Wandâfuru raifu

Avec Arata, Erika Oda, Susumu Terajima, Takashi Naito

Japon - 1998 - 118 min - Drame - Couleur - 1,85

Visa n° 97589